Strandrydding

Kvifor forsker vi på plasten vi finner på strendene?

Forskingsinstituttet NORCE vil finne ut kor mykje nytt avfall som kjem inn på strendene. Dette for å finne ut kor ofte ein må rydde før plasten endar opp som mikroplast.

Éin ting er å rydde til dømes heile plastflasker, men kva skjer når plasten blir sprø og ender som mikroplast?

Når plasten har endt i småbiter er den i praksis umogleg å fjerne. 

Vi har fått hjelp frå elevar på naturfagslinjen på Øksnevad vidaregåande skule, dei er ein av fleire klassar som har plukka plast i Moldvika i tre år!

Dette forskningsprosjektet kan vere med på å forebygge havforsøpling, både i Noreg og i andre land. 

No som vi veit kva plastavfall som kjem inn, som her på Jæren, og kor mykje og kor ofte det kjem inn, kan arbeidet med å finne gode løysingar starte.

Når vi kjenner til problemet, er det også lettare å finne løysingane!

Vil du delta i eller sjølv lage ein ryddeaksjon? Sjekk ut ryddenorge.no, her finner du oversikt over planlagte ryddeaksjoner over hele landet. Eller kanskje du og din klasse vil starte en ryddeaksjon selv?