Hva kan du og jeg gjøre?

Når vi er ute og kjører bil, eller flyr, produserer mat, eller klær, eller bygger hus, så fører dette til utslipp av det vi kaller klimagasser.

Disse klimagassene varmer opp atmosfæren, og gjør til at klimaet på jorden blir varmere. Isbreer smelter, havet stiger. Det fører til mer ekstremvær, og noen steder må folk flykte fra hjemmene sine fordi de ikke kan bo der lengre.

I Klimavenn møter vi familier og barn, som på ulike måter viser hva du og jeg kan gjøre for å redusere våre klimagassutslipp. Klikk i menyen for å se episodene, lese tips, og å finne kildene og bakgrunnsmaterialet for temaene vi snakker om.