Kva kan du og eg gjere for naturen?

Ved å køyre bil, spele fotball på kunstgras, vaska klede med polyester, skapar og spreier vi mikroskopiske bitar med plast som ender opp i naturen. Miljøet vert endra, og nokre dyr eter plasten.

Elektriske dingsar er eit anna problem. Dei må leverast inn for å beskytte naturen, og for å kunne bruke delar av dei på nytt. Like viktig er det å levere inn batteri som blir brukt i dingsane, for å beskytte oss sjølve og naturen frå brannfare og batterisyra som kan lekke ut.

Verda forandrar seg. Berre sjå på trea! Dei flytter seg høgare opp, dess heitare det blir. Men kva betyr det for plantene som allereie bur der oppe?

Sjå dei fire episodane i sesong 2 av Klimavenn her!