El-avfall

Kva trenger elektronikk-bransjen i det grøne skiftet?

I dag forbruker me meir enn kva som er bærekraftig for kloden.

Elektronisk avfall er eit aukande problem, fordi vi ofte bytter ut mobiltelefonar, PC, spelkonsollar og liknande. 

Samtidig er dette ein stor ressurs om vi greier å resirkulere. Til dømes: I eitt tonn med gamle mobiltelefonar…

…er det mykje meir gull og sølv enn i eitt tonn med råmaterialer utvunne frå ei gruve!

I mobiltelefonar og elektronikk finn du bly, kopar, og andre tungmetall. 

Det er tungmetall som både forureinar naturen, og gir helseskader til menneske. 

For å få gjennomført det grøne skiftet er vi nøydd til å resirkulere, nøydd til å resirkulere, nøydd til å opne nye, bærekraftige gruver, og nøydd til å finne opp batteritypar som ikkje er så ressurskrevjande som dei vi har i dag. 

Har du gamle mobilar eller laptopar liggande heime?
Her kan du lese meir om gjenvinning og kvar du leverer inn slike saker.