Bilfri uke

Joel og Olivias utfordring: Ikke kjøre bil på en hel uke!
Hvorfor det? 

Når vi kjører bil, reiser med fly, produserer mat, bygger hus og lager klær, så fører det til utslipp av det vi kaller klimagasser, som CO2.   

Disse gassene varmer opp atmosfæren og gjør klimaet på jorda varmere. Fordi vi slipper ut mer og mer CO2, gjør det at klimaet allerede har begynt å forandre seg. Isbreer smelter, havet stiger, vi får mer ekstremvær og i noen land må folk flykte.   

For å ta vare på jorda, må vi gjøre noe nå.   

Veitrafikk står for 17 % av utslippet av klimagasser i Norge. Personbiler slipper ut mest, 51 % av utslippene fra veitrafikk.  

Når vi kjører bensin- eller dieselbil fører det til utslipp av CO2. Nordmenn kjører nest mest bil av alle i Europa.

I gjennomsnitt kjører vi 33 km hver dag. Vi kjører til jobb, til trening, til butikken og til hytta. På ett år blir det over 700 kjøreturer for hver av oss.

Det fører til at nordmenn slipper ut 4,68 millioner tonn CO2 hvert år.   

For å kutte utslipp, hjelper det å sykle, gå eller reise mer kollektivt.  Å bytte til el-bil er også en god måte å kutte utslipp på. I Norge produseres nesten all elektrisitet fra vannkraft, slik at direkte utslipp fra el-bil blir nesten null.   

I 2019 var nesten hver tiende bil i Norge en el-bil. I 2020 ble det satt en ny rekord i salg av el-biler.  

Familien til Joel og Olivia sparte 46 kilo CO2-utslipp på å la bilen stå en uke. Det er kanskje ikke realistisk for alle å klare seg uten bil hele uka. ¨

Men hvis alle i Norge lar bilen stå en dag i uka kan vi faktisk spare 668 570 tonn CO2! 

Snakk om i klassen

 • Hvor mange kilometer tror dere familien deres kjører på en uke?  
 • Finn ut hvor mange kilometer familien faktisk kjører på en uke. Husk å legge sammen hvis familien har flere biler. 
 • Hvor og til hva kjører dere bil?  
 • Hva slags kjøring kan dere kutte ned på eller kutte ut? 
 • Hvilke alternativer er det til å kjøre bil der du bor? 
 • Undersøk: Hvor mange el-biler blir det solgt i Norge?  

Utfordring

 • Klarer du det samme som Joel og Olivia? La bilen stå i en hel uke! 
 • Det er vanskelig å vite hva vi kan gjøre som betyr en forskjell.   
 • Men vi kan gjøre noe – litt og litt til sammen, blir veldig mye!   
 • Klarte dere å la bilen stå i en hel uke? Klarer dere en uke til? En måned? Ett år?  
Familien Bernsen lot bilen stå én uke!

Til de voksne  


Når vi kjører bensin- eller dieselbil så fører det til utslipp av CO2. Nordmenn kjører nest mest bil av alle i Europa. Vi kjører gjennomsnittlig 33 km hver dag. Vi kjører til jobb, til trening og til butikken. På ett år blir det over 700 kjøreturer for hver av oss. Det fører til at vi slipper ut 4,68 millioner tonn CO2 hvert år.  

For å kutte utslipp, hjelper det å sykle, gå eller reise mer kollektivt.  Å bytte til el-bil er også en god måte å kutte utslipp på. I Norge produseres nesten all elektrisitet fra vannkraft, slik at direkte utslipp fra el-bil blir nesten null.   

I 2020 ble det satt en ny rekord i salg av el-biler.  

Miljødirektoratets Miljøstatus oppgir at utslipp fra vegtrafikk i 2017 svarer til 8,79 millioner tonn CO2. Av dette er personbiler drevet på bensin og diesel 4,68 millioner tonn CO2 utslipp årlig. Om bilen skal stå en dag i uka tilsvarer det en besparelse på 668 570 tonn CO2-ekvivalenter 

Norge har kuttet 2,3 % i klimagasser fra 1990 til 2019. Les mer om utslipp hos Statistisk sentralbyrå.

Det er i hovedsak to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra veitrafikken framover: 

 • redusert transportmengde og overgang til transportformer med lavere utslipp, som kollektivtrafikk, sykkel og gange. Et eksempel for godstransport er overføring fra vei til sjø og jernbane. 
 • overgang til lav- og nullutslippsteknologi som elektriske kjøretøy 

Bruk av biodrivstoff kan også redusere klimagassutslippene, men er framstilt fra en begrenset ressurs. Biodrivstoff bør derfor fortrinnsvis brukes der det finnes få andre alternativer som kan redusere klimagassutslippene. 

Les mer på Miljødirektoratets Miljøstatus.